This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Gefeliciteerd! Je bestelling komt in aanmerking voor gratis verzending Je bent €70 verwijderd van gratis verzending

Algemene voorwaarden

Konges Sløjd Algemene Voorwaarden B2C

Bedrijfsinformatie

Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van producten die door consumenten worden gekocht in de Konges Sløjd Online Shop van Konges Sløjd ApS, bedrijfsregistratienr. 36718714, Kuglegårdsvej 13-17, Building 13, 1434 Copenhagen, Denmark. (hierna "Konges Sløjd" of "wij"). www.kongessloejd.dk ("Website") en is eigendom van en wordt beheerd door Konges Sløjd.

BESTELLINGEN PLAATSEN

 • Controleer alvorens je bestelling te plaatsen zorgvuldig je bestel-, betalings-, leverings- en facturatiegegevens.
 • Kort na het plaatsen van je bestelling ontvang je per e-mail een ontvangstbewijs waarin wij bevestigen dat wij je bestelling hebben ontvangen. Dit ontvangstbewijs is geen orderbevestiging is en op dat moment is de bestelling nog niet bindend. Er komt pas een bindende overeenkomst tussen jou en Konges Sløjd tot stand wanneer wij per e-mail bevestigen dat je bestelling is verzonden.
 • Wij behouden ons het recht voor je bestelling niet te accepteren als wij bijvoorbeeld geen betalingsmachtiging kunnen verkrijgen, als er verzendbeperkingen gelden voor een bepaald product, als het bestelde product niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggeroepen, of als je niet voldoet aan de toelatingscriteria die in de Voorwaarden zijn uiteengezet.
 • Wij kunnen ook om welke reden dan ook weigeren een transactie te verwerken en dus te aanvaarden of iemand op elk moment en naar ons eigen goeddunken de dienst weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij vanwege het feit dat wij een product van de Website verwijderen, ongeacht of het product al dan niet is verkocht; materiaal of inhoud van de Website verwijderen, testen of bewerken; weigeren een transactie te verwerken of een transactie ongedaan maken of opschorten nadat de verwerking is begonnen.

BETALING

 • Je kunt betalen met MasterCard, Visa, JCB, MobilePay en alle andere methoden die duidelijk op de Website worden genoemd. De betaling wordt van je rekening afgeschreven en verrekend bij verzending van je bestelling door Konges Sløjd.
 • Wij nemen alle maatregelen om onze Website veilig te maken die redelijkerwijs van ons kunnen worden verwacht. Alle creditcardtransacties op deze Website worden verwerkt via een veilige online betalingsgateway die je kaartgegevens versleutelt in een beveiligde host-omgeving. Bovendien zullen wij alle redelijke maatregelen nemen, voor zover dat in ons vermogen ligt, om je bestellings- en betaalgegevens veilig te stellen, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat je lijdt als een derde onbevoegd toegang krijgt tot gegevens die je verstrekt bij het bezoeken van of het bestellen op de Website.

PRIJZEN

 • De prijs van een product die op de Website wordt weergegeven op het moment dat de bestelling wordt aanvaard, zal worden gehandhaafd, behalve in geval van vergissingen, typefouten enz.
 • Alle prijzen zijn vermeld in DKK (of een andere valuta die je op onze website kunt laten weergeven), inclusief btw en andere verkoopbelastingen voor zover van toepassing.
 • Alle douanekosten en invoerrechten die worden geheven zodra de bestelling het land van bestemming bereikt, moeten worden betaald door de ontvanger van de bestelling. Konges Sløjd heeft geen controle over deze kosten en kan deze niet voorspellen. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land. Je kunt contact opnemen met je plaatselijke douanekantoor voor nadere informatie. Alle bestellingen worden verzonden vanuit Denemarken.

RETOUREN EN HERROEPINGSRECHT

 • Je kunt je herroepingsrecht uitoefenen zonder opgaaf van redenen en door ons van je beslissing in kennis te stellen door contact op te nemen met onze klantenservice per gewone post of e-mail naar webshop@kongessloejd.com. Je kunt ook gebruik maken van het standaardformulier voor herroeping (hieronder).
 • Standaardformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht)

Naar Konges Sløjd, Valkendorfsgade 30, 1151 Kopenhagen K, Denemarken, e-mail B2C@kongessloejd.dk:

Hierbij laat ik weten dat ik gebruik wil maken van mijn herroepingsrecht in verband met de koopovereenkomst voor de volgende producten:

Bestelnummer:__________________

Besteld op __/__/__ / en ontvangen op __/__/__

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening consument (alleen als dit formulier per post wordt verzonden) ______________________

Datum ______________________

Gelieve je beslissing tot herroeping per gewone post of per e-mail aan het volgende adres mee te delen:

Konges Sløjd ApS

Store Kongensgade 77, 1., 1264 Kopenhagen K

Denemarken

E-mail: B2C@kongessloejd.dk

 • De termijn waarbinnen je je herroepingsrecht kunt uitoefenen, gaat in op de dag waarop je het product ontvangt. Indien de termijn van 30 dagen verstrijkt op een feestdag, een zaterdag, 24 december (kerstavond) of 31 december (oudejaarsavond), wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag. Je wordt geacht binnen de termijn te hebben gereageerd wanneer je je kennisgeving betreffende de uitoefening van je herroepingsrecht vóór het verstrijken van de termijn hebt toegezonden.
 • Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dient je het product vervolgens aan ons te retourneren. Je moet het product uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat je ons hebt meegedeeld dat je de aankoop wilt intrekken, retourneren.
 • Gelieve het product retour te sturen naar het volgende adres:
  T.a.v. Konges Sløjd
  Textile Logistics Denmark Aps
  Thrigesvej 27
  7430 Ikast
  Denemarken
 • Je kunt je herroepingsrecht niet uitoefenen door de ontvangst van het product te weigeren, door het product niet af te halen bij de vervoerder of door het product in te leveren bij onze distributeurs.
 • Er kan om schriftelijk bewijs worden verzocht waaruit blijkt dat het product vóór het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen is verzonden. Als het product wordt verzonden, moet het op een verantwoorde manier worden verpakt. Je draagt het risico van het product tijdens het transport en bent er verantwoordelijk voor dat het pakket/het product onbeschadigd aankomt. Zorg er daarom voor dat je de ontvangstbewijzen van de post en elk “track and trace”-nummer goed bewaart. Bovendien raden wij je aan een kopie van de orderbevestiging of andere aankoopbewijzen bij te sluiten en het product in de oorspronkelijke verpakking te retourneren.
 • Producten moeten in goede en onbeschadigde staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. Indien geretourneerde producten tekenen van schade of gebruik vertonen, anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, bent je aansprakelijk voor het waardeverlies van het betreffende product. Je kunt hiermee het recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs verliezen. In een dergelijk geval beoordelen wij het geretourneerde product om de restwaarde in te schatten. Zodra wij de geretourneerde artikelen hebben ontvangen en geaccepteerd maken wij het aankoopbedrag over. Houd er rekening mee dat de terugbetaling wordt gecrediteerd op de creditcard die oorspronkelijk is gebruikt bij de bestelling, verminderd met eventuele belastingen en invoerrechten. Wij zullen de aankoopprijs terugbetalen samen met de oorspronkelijke verzendkosten (echter niet eventuele extra kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat je kiest voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering) verminderd met enig waardeverlies.
 • Je dient zelf voor je retourzending te betalen. Deze kosten worden niet gedekt door Konges Sløjd. Je kunt geen artikelen omruilen bij Konges Sløjd. Om een artikel om te ruilen voor een andere kleur, maat of stijl, retourneer je het artikel conform het retourbeleid in paragraaf 6 en plaats je een nieuwe bestelling in onze webshop.
 • Let op: Als je je weigert je pakket in ontvangst te nemen nadat het is verzonden, en het pakket dus terugstuurt, worden de kosten van de retourzending en de douane-afhandelingskosten in mindering gebracht op je terugbetaling.
  De werkelijke kosten kunnen pas worden berekend nadat het pakket is teruggestuurd naar het magazijn van Konges Sløjd.

GEBREKEN

 • Bij aankoop van een product in onze webwinkel heb je twee jaar het recht om een klacht in te dienen, gerekend vanaf de leveringsdatum. Dit betekent dat je tot twee jaar nadat je het product hebt ontvangen, het product kunt laten omruilen of dat je een (gedeeltelijke) terugbetaling van de aankoopprijs kunt krijgen als het product gebreken vertoont, afhankelijk van de situatie.
 • Schade aan het product veroorzaakt door ongelukken, onbedoeld gebruik, onjuist gebruik of misbruik of ander onrechtmatig gedrag valt niet onder het recht op reclamatie.
 • Als je aankoop beschadigd is of gebreken vertoont, neem dan binnen een redelijke termijn contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@kongessloejd.dk. Vermeld je ordernummer, een beschrijving van de schade en voeg foto's bij waarop het product en de gebreken te zien zijn, zodat je claim kan worden beoordeeld. Indien de klacht tijdig en gegrond is, wordt het product omgeruild of wordt de prijs van het product terugbetaald. Dit geldt alleen als je het product op www.kongessloejd.dk hebt gekocht. Indien je je Konges Sløjd-product elders hebt gekocht, dien je contact op te nemen met de betreffende Verkoper.
 • Indien de klacht wordt ingediend binnen twee maanden na de constatering hiervan, wordt deze steeds geacht tijdig te zijn ingediend. Jouw klacht moet uiterlijk twee jaar na de leveringsdatum worden ingediend.
 • Wanneer je het product terugstuurt, zorg er dan voor dat je het bijgevoegde postbewijs laat afstempelen en ondertekenen op het postkantoor wanneer je het pakket inlevert. Dit is je bewijs dat het pakket aan ons is geretourneerd en in dat geval ben je niet aansprakelijk in het geval dat het pakket niet bij Konges Sløjd wordt ontvangen. Bewaar het postbewijs totdat je van Konges Sløjd bericht ontvangt dat je geretourneerde pakket is ontvangen en verwerkt.

KLACHTEN

 • Je kunt een klacht indienen over producten die je bij ons hebt gekocht bij het Deense Centrum voor Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denemarken. Je kunt online een claim indienen via Klageportalen for Nævnenes Hus (https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External). Houd er echter rekening mee dat je in principe alleen een klacht kunt indienen bij het Center for Klageløsning als de prijs van het product waarover je wilt klagen een bepaald bedrag overschrijdt (als uitgangspunt DKK 1.050, maar niet meer dan 100.000 (in 2021) Voor klachten over kleding en schoenen moet de prijs als uitgangspunt ten minste DKK 680 bedragen).
 • Houd er rekening mee dat het Centrum voor Klageløsning je klacht kan afwijzen als je je klacht niet eerst bij ons hebt ingediend.
 • Je kunt ook online een claim indienen via de portaalsite van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR) – ec.europa.eu/odr.

GEGEVENSBESCHERMING

 • Konges Sløjd verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over klanten en bezoekers van de Website. Alle verzameling en verwerking van persoonsgegevens via de Website vindt plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van Konges Sløjd:https://kongessloejd.dk/pages/privacy-notice.

WINACTIE

 • Er gelden geen vereisten inzake woonplaats voor deelname aan onze winacties, maar deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. De waarde van de prijs zal worden vermeld in de betreffende winactie, evenals het aantal prijzen dat zal worden uitgereikt.

  In de omschrijving van de winactie wordt ook uitgelegd hoe de winnaar wordt gekozen en wanneer deze wordt aangekondigd.

  De winnaar wordt altijd rechtstreeks via e-mail op de hoogte gebracht en de prijs wordt ofwel naar het e-mailadres ofwel naar het postadres van de winnaar gestuurd.

BEVEILIGING

 • De Website heeft tal van veiligheidsmaatregelen om het verlies, het misbruik en de wijziging van informatie onder ons beheer te voorkomen, zoals wachtwoordbescherming en firewalls. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de integriteit van de door jou verstrekte informatie te beschermen.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

 • Wij garanderen je dat elk product dat je via onze Website van ons koopt van toereikende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor de doeleinden waarvoor dergelijke producten gewoonlijk worden geleverd.
 • Bij het samenstellen van de inhoud van deze Website is grote zorg besteed aan een nauwkeurige beschrijving van de artikelen en voorwaarden. Van tijd tot tijd kunnen er echter technische onnauwkeurigheden en/of typfouten voorkomen. Van tijd tot tijd kunnen er kleine variaties optreden binnen ontwerpen en kleuren of in tekstomschrijvingen. Aangezien de kleuren die je te zien krijgt afhankelijk zijn van je monitor, kunnen wij niet beloven of garanderen dat de kleur die je monitor weergeeft ook daadwerkelijk de kleur van het aan jou geleverde product weergeeft. Geringe kleurafwijkingen worden derhalve niet beschouwd als een gebrek in de zin van de Deense Wet op de verkoop van goederen. Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk voor enige claims, hetzij voor directe schade of voor gevolgschade met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op deze Website, ongeacht of dit voortvloeit uit plichtsverzuim, contractbreuk, nalatigheid of enige andere oorzaak.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de producten anders dan voor het beoogde gebruik.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 • Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen strikt beperkt tot de aankoopprijs van het door jou gekochte product.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Alle overeenkomsten voor de aankoop van producten via onze Website worden aangegaan in Kopenhagen, Denemarken. Dergelijke overeenkomsten en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomsten, hun inhoud of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) zullen worden beheerst door de Deense wet, hoewel jij het recht behoudt om een beroep te doen op alle beschermende dwingende regels die van toepassing zijn in het land waar je verblijft. Elk geschil of claim voortvloeiend uit of verband houdend met dergelijke overeenkomsten of hun totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Denemarken, maar je behoudt het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen in het land waar je woont als je een consument bent die binnen de EU woonachtig is.

Winkelmandje

No more products available for purchase

Je winkelmandje is momenteel leeg.

selecteer winkel

..hello there

are you in the right place?